Państwowa Inspekcja Sanitarna

Formularz zgłoszeniowy

Formularz zgłoszeniowy szkoły do udziału w konkursie:

„SZKOŁA WOLNA OD UŻYWEK”

NA PROJEKT EDUKACYJNY, MAJĄCY NA CELU PRZECIWDZIAŁANIE UZALEŻNIENIM OD ALKOHOLU, TYTONIU I INNYCH ŚRODKÓW PSYCHOAKTYWNYCH

W zakładce regulamin znajduje się karta projektu w formacie word do wykorzystania roboczego. Prosimy nie załączać jej do formularza.

Formularz prosimy wypełniać używając najnowszych wersji przeglądarek, najlepiej Chrome lub Mozilla Firefox.

Po wysłaniu formularza prosimy o kontakt mailowy na: konkurs@szkolawolnaoduzywek.pl
celem weryfikacji jego dotarcia.