Państwowa Inspekcja Sanitarna

Kontakt

W przypadku pytań i wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny z właściwą terenowo dla poszczególnych placówek oświatowych Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną.  

Na stronie https://gis.gov.pl/interaktywna-mapa-wyszukiwania-jednostek-panstwowej-inspekcji-sanitarnej można znaleźć dokładne dane adresowe Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych.