Państwowa Inspekcja Sanitarna

Kontakt

W przypadku pytań i wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny z właściwą terenowo dla poszczególnych placówek oświatowych Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną. 

Na https://gis.gov.pl/mapa/ można znaleźć dokładne dane adresowe Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych.