Państwowa Inspekcja Sanitarna

O konkursie

Organizatorem konkursu pt. “Szkoła wolna od używek” na Projekt edukacyjny mający na celu przeciwdziałanie uzależnieniom od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych jest Główny Inspektorat Sanitarny.

Konkurs skierowany jest do szkół ponadgimnazjalnych, które zrealizowały lub zrealizują przed przesłaniem pracy konkursowej program edukacyjny „ARS, czyli jak dbać o miłość?”. Polega na opracowaniu projektu edukacyjnego dotyczącego wymienionej tematyki, przez zespół projektowy założony przez 1-3 nauczycieli oraz 5-10 uczniów szkoły ponadgimnazjalnej. Projekt należy zgłosić przez formularz dostępny na stronie konkursowej, załączając skany podpisanych załączników do Regulaminu – do pobrania z zakładki „Regulamin konkursu”.

Zgłoszenia można nadsyłać w terminie: od 10.03.2017 r. do 26.03.2017 r.

Dla zwycięzców konkursu Organizator przewidział atrakcyjne nagrody:

I miejsce - nagroda główna - 4 zestawy interaktywne o łącznej wartości 24 000 zł dla szkoły oraz vouchery o wartości 1000 zł dla każdego ucznia będącego członkiem zespołu projektowego,
II miejsce - 2 zestawy interaktywne o łącznej wartości 12 000 zł dla szkoły oraz vouchery o wartości 
500 zł dla każdego ucznia będącego członkiem zespołu projektowego,
III miejsce - 1 zestaw interaktywny o łącznej wartości 6 000 zł  dla szkoły oraz vouchery o wartości 250 zł dla każdego ucznia będącego członkiem zespołu projektowego.

Ogłoszenie o otrzymaniu nagród przez szkoły ponadgimnazjalne nastąpi 28 marca 2017 roku. Warunkiem otrzymania nagród jest przybycie 30 marca 2017 roku na Galę w Warszawie oraz zaprezentowanie Projektu edukacyjnego w postaci prezentacji PowerPoint. Prezentacja powinna trwać około 15-30 minut.

Konkurs realizowany jest w ramach Projektu KIK/68 pn. „Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych”, współfinansowanego w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.