Państwowa Inspekcja Sanitarna

O Programie

Program edukacyjny „ARS, czyli jak dbać o miłość?” realizowany jest w ramach ogólnopolskiego projektu pn.: „Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu i tytoniu i innych środków psychoaktywnych”, współfinansowanego ze środków Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy.

Program skierowany jest do uczniów (dziewcząt i chłopców) szkół ponadpodstawowych, ich rodziców oraz nauczycieli. Dotychczas, w VI edycjach, w programie wzięło udział ponad 
742 tys. uczniów z całej Polski. Celem programu jest wpłynięcie, poprzez przyrost wiedzy i wpływ na postawy kobiet w wieku prokreacyjnym (15-49 lat) na to, aby nie nadużywały alkoholu, nie paliły tytoniu i nie używały narkotyków czy innych środków psychoaktywnych szczególnie w sytuacjach prokreacyjnych, ale nie tylko, zwłaszcza w kontekście zdrowego nowego pokolenia - czyli ich dzieci. Ponadto, celem programu jest dostarczenie uczestnikom wiedzy pomocnej w kształtowaniu zdrowego stylu życia, kształtowanie umiejętności, kompetencji oraz postaw pomocnych w unikaniu używania substancji psychoaktywnych. 

Oryginalnym momentem programu jest otwarte i konsekwentne odwołanie się do najbardziej cenionej wartości w życiu ludzkim jaką jest miłość, a mniej do dotychczas stosowanych motywów w rodzaju zdrowia jako takiego lub wolności jako takiej. Zdrowie i wolność są tu rozumiane jako konieczne elementy służące odpowiedzialnej miłości, a ostatecznie wprost życiu kolejnego pokolenia.

W ramach projektu organizowane był szkolenia dla nauczycieli szkół ponadpodstawowych realizujących program, przez wojewódzkich i powiatowych koordynatorów ARS. Projekt wspierany był kilkuletnią kampanią promocyjną.

Konkurs "Szkoła wolna od używek" jest częścią programu edukacyjnego "ARS, czyli jak dbać o miłość?".

Jeżeli Twoja szkoła chce wziąć udział w programie, skontaktuj się z oddziałem/sekcją Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej właściwej dla rejonu Twojej szkoły